Konvert wiki na HTML

Obsah

 1. Uvod
 2. Instalacia
 3. Odstavce
 4. Nadpisy
 5. Odrazky
 6. Cislovane odrazky
 7. Vnorene odrazky a cislovane odrazky
 8. Odkazy
 9. efekty: tucne, kurziva a podciarknute
 10. obrazky

Uvod

Tento nastroj sluzi na konvertovanie mierne upraveneho wiki znacenia do html. Pouzivam ho v situaciach, ked potrebujem vlozit na web vacsi formatovany text. Davam mu prednost pred editormi vstavanymi v cms systemoch, pretoze pisanie jednoducheho textu s naslednym formatovanim je pre pouzivatela citaca obrazovky rychlejsie

Konvertor je urobeny ako sed skript, ku ktoremu som vyrobil jednoduchy Autohotkey skript, ktory umoznuje pridat do kontextovej ponuky programu tento pocitac polozku na konverziu. V kontextovej ponuke sa zobrazuje ak sa kurzor nachadza na txt subore a po jej aktivovani bude v priecinku v ktorom sa nachadza vstupny subor vytvoreny subor s nazvom povodny_nazov.html ktory bude obsahovat html verziu vhodnu na okopirovanie do bezneho html editora v cms systemoch.

Tento text je pisany s pouzitim konvertovatelneho formatovania, jeho zdrojovy kod moze teda posluzit ako navod.

Instalacia

 1. Archiv stiahnuty z internetu (wiki2html.zip) rozbalte na lubovolne miesto,
 2. spustite subor tohtml_associate.exe (ak pouzivate windows 2000, xp, vista, alebo 7, musite program spustit s pravami administratora)
 3. Program zapise do registrov informacie potrebne na vytvorenie asociacie k txt suborom.
 4. Ak prebehla instalacia uspesne, najdete v kontextovej ponuke programu tento pocitac v pripade ze sa kurzor nachadza na subore s priponou txt, polozku "txt2html sed script".

V nasledujucich sekciach je popisany format vstupneho dokumentu.

Odstavce

Odstavec je kazdy text, s pevnym zariadkovanim na zaciatku aj na konci, ktory nekonci znakom \. Teda kazdy enter znamena zlom odstavca. Vynimku tvori nasledovna situacia:

 • ak riadok konci znakom opacne lomitko (znak \ je tesne pred zariadkovanim)
 • Potom je spolu s nasledujucim riadkom spojeny do jedneho odstavca.
 • do odstavca mozno spajat aj viacero riadkov.

Priklad:

Tento text je v zdrojovom subore rozpisany do troch riadkov ktore su pospajane vyssie opisanym sposobom.Toto je jeho druhy riadok a toto je jeho posledny riadok.

Prazdne riadky su pri konverzii vynechavane, mozno ich teda pouzit na sprehladnenie zdrojoveho textu.

nadpisy

Nadpis je kazdy odstavec ktory zacina znakom = bezprostredne nasledovanym cislicou 1 az 6 a medzerou. Cislica za znakom rovnasa definuje uroven nadpisu. Specialny vyznam maju nadpisy urovne 0. Tie mozno pouzit na vytvaranie odstavcov so zarovnanim, pozri priklady nizsie.

Medzi znakom = a cislicou moze byt jeden zo znakou l,c,r,j s nasledovnym vyznamom:

 • =l1 takto zapiseme nadpis urovne jeden zarovnany dolava
 • =c2 vycentrovany nadpis druhej urovne
 • =r3 nadpis urovne 3 zarovnany doprava
 • =j0 takto zapiseme odstavec ktory bude zarovnany do bloku

Znak \ na konci riadku mozno pouzit aj pri vytvarani nadpisov.

Odrazky

Kazdy odstavec zacinajuci lubovolnym retazcom znakou pozostavajucich z dvojice *# nasledovanym medzerou tvori odrazku.

Odrazky je vsak potrebne v texte uviest a ukoncit, aby bolo mozne vytvarat vnorene odrazky.

Blok odrazok mozno zacat aj ukoncit dvoma sposobmi:

 • zaciatok bloku: V texte prvej odrazky nasleduje bezprostredne za znakom hviezdicky znak plus
 • Blok mozno zacat aj dvojicou znakou *+ na samostatnom riadku
 • blok odrazok mozno ukoncit znakom minus nasledujucim bezprostredne za uvadzacou hviezdickou poslednej odrazky
 • alebo dvojicou znakou *- na samostatnom riadku

Aj v odrazkach je mozne spajat dlhe riadky znakom \ na konci riadka.

Cislovane odrazky

Funguju podobne ako bezne odrazky, iba ze pri otvarani a ukoncovani odrazkoveho bloku sa namiesto znaku * pouziva znak #.

Vnorene odrazky a cislovane odrazky

Nasledujuci priklad je vytvoreny s pouzitim vnorenych odrazok. pozri zdrojovy kod.

Odkazy

Odkaz zapisujeme v hranatych zatvorkach [].

 • Ak nasleduje bezprostredne za znakom [ znak dvojbodka nasledovany nemedzerovim znakom,
 • potom je retazec po prvu medzeru chapany ako adresa
 • a retazec od prvej medzery po znak ] ako text ktory sa zobrazi v dokumente ako odkaz.

Do dokumentu mozno vkladat aj pomenovane kotvy, na ktore je potom mozne z inych casti dokumentu vytvarat odkazy. Ako kotva sa chape lubovolny retazec pozostavajuci z pismen malej a velkej anglickej abecedy, cislic a znaku _, zacinajuci dvojbodkou uzavrety v hranatych zatvorkach. Priklady pouzitia odkazov pozri v zdrojovom kode tohoto textu.

efekty: tucne, kurziva a podciarknute

Castiam textu vramci odstavca mozno nastavit jeden z efektov tak, ze text uzavrieme medzi 2 trojice nasledujucich znakov:

 • ***:tucne pismo
 • ///:kurziva
 • ___:podciarknute pismo

priklad: tento text je podciarknuty a tento je tucnym pismom a kurzivou

Pri vnarani efektov uzatvarajte vzdy z vnutra von.

Obrazky

Obrazky definujeme podobne ako odkazy. Bezprostredne za lavou hranatou zatvorkou vsak nasleduje slovo img nasledovane dvojbodkou. Retazec od dvojbodky po prvu medzeru definuje nazov suboru obrazka (nazov nesmie obsahovat medzeru), retazec za medzerou sa pouzije ako alternativny popis. alternativny popis moze byt ukonceny trojicou znakou dvojbodka (:::) za ktorou moze nasledovat lubovolny retazec ktory sa pouzije ako definicia dalsich parametrov obrazka.

Priklady (pozri zdrojovy kod: