Zástupné znaky vo Worde

1. Čo to je

znaky so špeciálnym významom umožňujúce:

2. Kde to je

V dialógu Hľadať aj v dialógu hľadať a nahradiť

office 2010:

3. Popis najpoužívanejších zástupných znakov

3.0 písmená abecedy a čísla

3.1 ľubovoľný znak

Zástupný znak: ?

Význam: používa sa na reprezentovanie jedného neznámeho znaku

príklady:

3.2 jeden zo znakov

Zástupný znak: [] (na slovenskej klávesnici pravý alt fg)

význam: umožňuje hľadať "jeden zo znakov". Napríklad ak chceme hľadať trojznak b?ť kde na druhej pozícii chceme dovoliť len jeden zo znakov i alebo y, potom môžeme použiť výraz "b[iy]ť". Medzi znaky [] môžme písať aj rozsahy. Napríklad "[0-9]" hovorí, že hľadáme ľubovoľnú číslicu. Špeciálny význam má znak !, ktorý, (ak nasleduje bezprostredne za znakom [), funguje ako "nie". Teda ak chceme hľadať ľubovoľný trojznak, ktorý v strede nemá medzeru tak použijeme výraz "?[! ]?"

príklady:

3.3 hranice slova

zástupný znak: < začiatok > koniec (pravý alt a ,.)

Význam: popisuje hranice slova. Pomôže nám teda, ak chceme hľadať slová nejakého tvaru. Predchádzajúci príklad a??j nám hľadal štvorice znakov, ktoré však nemuseli byť na začiatku slova. Použitím znakov hraníc slova toto môžeme zmeniť.

príklady:

3.4 ľubovoľný reťazec

zástupný znak: *

význam: znak reprezentuje ľubovoľný reťazec ľubovoľnej dĺžky. Vyhľadávanie nieje žravé, teda vyhodnocovanie výrazu sa zastaví hneď ako sa dá.

príklady:

3.5 počet znakov

zástupný znak: {} (pravý alt a bn)

Význam: Umožňuje hľadať výrazy s definovanou dĺžkou. Medzi { a } môžeme napísať:

  1. 2 čísla oddelené bodkočiarkou: definujeme dolnú a hornú hranicu pre dĺžku
  2. bodkočiarka číslo: definujeme len hornú hranicu pre dĺžku
  3. číslo bodkočiarka: definujeme len dolnú hranicu pre dĺžku

Fungovanie azda najlepšie ozrejmia príklady:

3.6 zapamätávanie častí výrazov

Zástupný znak: ()

Význam: do zátvoriek môžme "obaľovať" časti vyhľadávacieho výrazu. V špeciálnych pamätiach budeme mať potom uložené výsledky vyhľadávania, s ktorými môžeme operovať v ďalšej časti vyhľadávacieho výrazu. Tieto "pamäte“ sa číslujú od 1 do 9 a k ich obsahu sa dostaneme vkladaním príslušnej číslice, pred ktorú predradíme znak \. Používať ich možno aj v políčku "Nahradiť".

Príklady:

3.7 ďalšie jednoduché znaky

4. Cvičenia

4.1 Hľadanie palindrómov

Súbor zastupne_1.txt obsahuje množstvo palindrómov, teda takých slov (aj viet), ktoré sa dajú čítať aj od začiatku aj od konca (krk, anna,...). Skopírujte do súboru všetky 5-znakové palindromatické slová, ktoré sa nachádzajú v tomto texte. Použite na to jeden regulárny výraz. Súbor si uložte.

Pomôcka office 2003: vo vyhľadávacom dialógu je aj políčko "označiť všetky výskyty...", po začiarknutí ktorého sa sprístupní tlačidlo "nájsť všetky výskyty". Po jeho aktivovaní budú označené všetky výskyty hľadaného výrazu, ktoré môžete naraz skopírovať do schránky.

Office 2010 síce umožňuje tak isto vyznačiť všetko čo spĺňa hľadaný výraz, s označením sa potom ale žiaľ nedá nič robiť (nieje ho možné kopírovať, preštýlovávať,...). Môžeme ale použiť dialóg hľadať a nahradiť, v ktorom všetok text spĺňajúci výraz naštýlujeme nejakým štýlom a všetok text naštýlovaný nejakým štýlom už môžeme kopírovať. Napríklad chceme naštýlovať všetky jednopísmenkové slová v texte, aby sme ich mohli vymazať. Urobíme to takto:

poznámka: Tlačidlo formát ktoré sa nachádza v dialógu hľadania a nahradenia funguje na záložke pre nahrádzanie trochu špeciálne. Nastavujeme ním formátovanie toho z políčok "hľadať" a "nahradiť", v ktorom bol naposledy kurzor. Teda používatelia čítačov obrazovky sa k nemu prepracovávajú tabulátorom alebo shift+tabulátorom v závislosti od toho, pre ktoré z dvoch políčok chcú formátovanie nastavovať. Ak by sme chceli nastaviť formátovanie pre políčko "hľadať čo", tak nemôžme použiť tabulátor, pretože na ceste k tlačidlu formát by sme prechádzali cez políčko "nahradiť" tak že keď by sme na tlačidlo formát kurzorom prišli, platilo by, že to z políčok "hľadať čo" a "nahradiť čím" ktoré malo fokus naposledy bolo políčko nahradiť čím.

4.2 redukcia viacnásobných výskytov

Zoznam palindrómov, ktorý ste vyrobili v minulom cvičení obsahuje niektoré slová viackrát. Pomocou regulárneho výrazu zoznam upravte tak, aby v ňom bolo každé len raz.

Pomôcka: položka triedenie v ponuke tabuľka (office 2003), resp v skupine odsek na záložke domov (office 2010) by pri tejto úlohe mohla byť užitočná.

4.3 preklady slov

Text zastupne_2.txt obsahuje k niektorým slovám v zátvorkách anglický preklad. Zátvorka s prekladom nasleduje bezprostredne za slovom (bez medzery). Text však obsahuje aj iné zátvorky, v ktorých je viacero slov a tie nie sú prekladom slov. Pomocou regulárneho výrazu vyrobte súbor slovnik.txt, ktorý obsahuje len dvojice slov. Každá dvojica je na samostatnom riadku. Druhým regulárnym výrazom upravte slovnik.txt tak, aby nebol preklad slova v zátvorkách, ale bol od pôvodného slova oddelený znakom rovná sa. Teda napríklad z riadku

okno(window)

vyrobte riadok

okno = window

Pomôcka: tentoraz žiadna.

4.4 matikár bordelár (alebo alkoholik?)

Učitel matiky opravoval večer písomky a v súbore zastupne_3.doc je tabuľka, do ktorej si zapisoval ku každému menu počet bodov a známku. Všimnite si, ako je tabuľka pokazená a opravte ju.

Pomôcka: Pri tejto úlohe by sa mohlo hodiť prekonvertovať tabuľku na text, kde budú jednotlivé bunky v riadku oddelené napríklad dvojbodkou (office 2003: ponuka tabuľka/konvertovať/tabuľku na text, office 2010: po vyznačení tabuľky pribudne záložka na ribbone). Aj opačná funkcia, teda konvertovať text na tabuľku, sa môže hodiť.

4.5 neporiadok v texte

Súbor zastupne_4.txt obsahuje text, v ktorom sa z času na čas vyskytuje jedna veta, odsek alebo možno aj celá strana viackrát za sebou. Upracte tento text.

4.6 Hádanka

Súbor zastupne_5.txt skrýva tajomstvo, ktoré možno odhaliť použitím regulárnych výrazov. Kľúčové sú písmená anglickej abecedy a .

Pomôcka: už sa teším na maily a zlosovanie!